Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ένα μανιφέστο για την άμεση δημοκρατία

Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε με πρωτοβουλία μελών της λαϊκής συνέλευσης Αμαρουσίου, τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2011, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αυτοπροσδιορισμού της συνέλευσης, αλλά και γενικότερα σε περίπτωση που είναι αποδεκτό, συνολικά των λαϊκών συνελεύσεων των γειτονιών. Το κείμενο περιλαμβάνει τη κριτική του συστήματος εκμετάλλευσης και τα συμπεράσματα που συνάγονται από αυτή, τις αρχές της συνέλευσης, τους σκοπούς, τους στόχους και τα μέσα.
Επιχειρούμε να δώσουμε μια εικόνα για το πως βλέπουμε το ρόλο της λαικής συνέλευσης στη σύγχρονη αλλά και μελλοντική συγκυρία - από το σήμερα έως τη τελική νίκη, δηλαδή τη παντελή αυτονομία των ομόσπονδων αυτοδιευθυνόμενων κοινοτήτων τη κατάργηση του κράτους και του κεφαλαίου.
Tο κείμενο, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Α. ορισμός
Β. η συνέλευση στη σημερινή συγκυρία
          1. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία - κριτική στο πολίτευμα
          2. Ο ρόλος του κράτους σήμερα
                   Ι. Το κράτος και το κεφάλαιο - ένας αιώνιος έρωτας.
                   ΙΙ. Το κράτος και οι τράπεζες.
                   ΙΙΙ. Οι "αγορές", η κρίση, και ο μηχανισμός.
                   ΙV. Το κράτος και η κοινωνία.
Γ. Συμπεράσματα και ... "ως εδώ!" να αντιτάξουμε τη δική μας απάντηση...
Δ. Λαϊκές Συνελεύσεις
          1. Αρχές της λαϊκής συνέλευσης
          2. Σκοποί της συνέλευσης
          3. Άμεσοι στόχοι, και μέσα της συνέλευσης
                   I. Αύξηση της συμμετοχής
                   II. Συνεργασίες - συντονισμός
                   ΙΙΙ. Ενίσχυση σωματείων εργαζομένων κ ενώσεων παραγωγών
                   IV. Δίκτυα αλληλεγγύης
                   V. Βάση δεδομένων
                   VI. Διεθνείς σχέσεις
Ε. Παραθέματα - Διαδικασία συνέλευσης

Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την απαγκίστρωση της συνείδησης από κομματικές σκοπιμότητες, ρεφορμιστικές δοκιμασμένες λογικές, με σκοπό, την κατ' ευθείαν έφοδο στο άπαν. Κάνουμε έκκληση λοιπόν σε όλους τους αγωνιστές που οραματίζονται την αταξική κοινωνία, τη κοινωνία των ελεύθερων και ίσων, να συστρατευτούν για την άμεση υλοποίηση τώρα, αυτού που οραματιζόμαστε ως αύριο. Πιστεύουμε πως τώρα είναι η ώρα, αφού κωδικοποιήσουμε αυτό που συμβαίνει, να υλοποιήσουμε με σύστημα και λογική αυτό που ονειρευόμαστε.

          ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου